RWCMD

Cefais fy nghlyweliad ddechrau mis Chwefror yn y RWCMD i lawr yng Nghaerdydd. Cyrhaeddais yno ac fe'i croesawyd gan Alexandria. Fe'i cyfeiriodd ato a daeth â mi i mewn i'r ystafell ymarfer lle cynhesais i. Yna, fee s i mewn i'r ystafell glyweliad a chafwyd fy nghlyweliad. Roedd y panel i gyd yn groesawgar a chyfeillgar iawn a helpodd hyn I rhai nerfau orffwys.

TEleni, roedd y cwrs ar gyfer y band pres yn Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin. Pan gyrhaeddais, roeddwn i'n gofrestredig ac yn gadael fy bagiau i ffwrdd yn fy ystafell. Fe wnaethon ni aros mewn llety myfyrwyr gyda 8 o bobl i 'fflat'. Roedd hyn yn wych oherwydd mai dim ond 1 person arall o Geredigion oedd, felly fe gefais fwydo a gwneud ffrindiau newydd o siroedd eraill.

Yr ymarferion ar gyfer y dyddiau cyntaf oedd rhannau bennaf o dan gyfarwyddyd ein tiwtor Owen Gunnell. Rhoddodd syniadau gwych ac roedd yn diwtor gwych ar gyfer y cwrs. Roedd yn ymlacio ac fe wnaethom ni fwynhau ei gwmni mewn ac allan o ymarferion. Yn ddiweddarach yn yr wythnos, cawsom ymarferion llawn gyda'r band cyfan o dan baton Philip Harper. Roedd ymarferion yn ddwys ond yn bleserus wrth i ni ddysgu ein repertoire heriol.

Yn ystod y noson fe aethom i undeb y myfyrwyr a chawsom ystod o weithgareddau, gan gynnwys cwis, perfformiad gan bres 3D a noson wobrwyo lle enillodd yr offerynnau yr adran orau fel y gwnaeth Philip Harper ei hun bleidleisio!

Cynhaliwyd 3 cyngerdd eleni yng Nghastell-nedd, Y Drenewydd a Chaerdydd ar Orffennaf 27ain, 28ain a 29ain yn y drefn honno. Fe wnaethon ni ddychwelyd i Gaerfyrddin ar ôl y ddau gyngerdd cyntaf i gysgu yn ystod oriau amrywiol y noson. Bu cynllun 'Eistedd mewn a chwarae' yn y prynhawn o bob diwrnod cyngerdd lle gallai cerddorion ifanc ymuno â'r band am weithdy i chwarae Men of Harlech ac yn y pen draw ymuno â ni ar y llwyfan yn y cyngerdd ei hun. Er mai dim ond 1 o gyfranogwyr yn y prynhawn cyntaf, erbyn y perfformiad terfynol, roedd tua 30 o chwaraewyr ychwanegol ar y llwyfan yn ymuno â ni. Mae'n gyfle gwych i bobl ifanc chwarae cerddoriaeth ar lefel mor uchel.

Ymunwyd â ni hefyd gyda'r unawdydd Daniel Thomas ar Euphonium am yr wythnos a roddodd hefyd radd meistr byr ar dechneg ymarfer ac awgrymiadau ar chwarae cyffredinol. Roedd yn wych i weithio gyda chwaraewr gwirioneddol ddawnus.
Roedd pob un o'r 3 cyngerdd yn hynod o lwyddiannus gyda phob un yn well na'r diwetha ac yn y pen draw yn gorffen yn y RWCMD yng Nghaerdydd. Roedd yn gyngerdd y mae'n debyg y byddaf yn cofio am weddill fy mywyd gan i mi hefyd dderbyn y wobr am 'Gyfraniad Gorau i'r Adran Taro'.

Roedd Cwrs 2018 yn ei gyfanrwydd yn brofiad pleserus iawn lle fe wnes i wella fel chwaraewr, gwneud ffrindiau newydd a chael hwyl wrth wneud hynny.

15/10/18

Pwy 'di pwy

Rheolwr: Mr Geraint Evans

Llinynnau: Mrs Jacky Hassan | Ms Cathryn Murray | Miss Holly Cook

Piano: Mrs Rachel Gregory

Telyn:  Ms Kay Davies

Chwythbrennau:  Miss Ali Greeley | Mrs Victoria Harwood

Pres: Mr Aidan Hassan | Mr Harvey Hassan

Offer Taro/Roc: Mr Mark Wenden

Llais: Ms Elinor Powell |Ms  Menna Rhys ( odd Griffiths )

Manylion Cysylltu

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music