Dogfennau

Cynllun Prynu Offerynnau â Chymorth - O Medi 2018

Cymdeithas Cyfeillion Cerddorion Ifainc Ceredigion - O Medi 2018

Cymorth i rieni

Cerddorion Ifanc Dyfed

Unwaith eto'r tymor hwn, mae elusen 'Cerddorion Ifanc Dyfed' yn cynnig dosbarthiadau meistr rhad ac am ddim i offerynwyr ifanc sydd o safon gyfatebol i Radd 5 neu uwch.

Bydd y dosbarthiadau o dan arweiniad Andrew Wilson-Dickson a Kevin Price o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac fe’i cynhelir yn Rhosygilwen ar benwythnos Hydref 27ain a’r 28ain. Er nad yw’r dyddiad cau tan Hydref 17eg, mae’n well gwneud cais cynnar gan y bydd y 30 lle sydd ar gael yn cael eu llenwi yn y drefn y byddwn yn derbyn ceisiadau. Bydd pob disgybl fydd yn cymryd rhan yn elwa o brofiad adeiladol, gyda dau gerddor rhagorol a phrofiadol, mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. Bydd pump yn cael eu dewis i fynd ymlaen i gystadlu am wobr Cerddor Ifanc Dyfed 2019, a chyfleoedd perfformio arwyddocaol pellach yn dilyn hynny.

Am ragor o wybodaeth ewch i https://ymmd.org.uk/young-musician-of-dyfed.

Cerddorion Ifanc Dyfed - Ffurflen Gais

 

Pwy 'di pwy

Rheolwr: Mr Geraint Evans

Llinynnau: Mrs Jacky Hassan | Ms Cathryn Murray | Miss Holly Cook

Piano: Mrs Rachel Gregory

Telyn:  Ms Kay Davies

Chwythbrennau:  Miss Ali Greeley | Mrs Victoria Harwood

Pres: Mr Aidan Hassan | Mr Harvey Hassan

Offer Taro/Roc: Mr Mark Wenden

Llais: Ms Elinor Powell |Ms  Menna Rhys ( odd Griffiths )

Manylion Cysylltu

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music