Sain

CD - Cyngerdd yn Neuadd Fawr Aberystwyth yn Gynnwys:

Cerddorfa Ceredigion Orchestra
Côr Bechgyn Ceredigion Boys’ Choir
Côr Ieuenctid Ceredigion Youth Choir

17eg Rhagfyr 2012 - Recordiad CD - £7.50 (FFURFLEN ARCHEBU)

Gall samplau o ein cerddoriaeth gael eu gwrando trwy SoundCould

Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno prynu CDs llawn.

Pwy 'di pwy

Rheolwr: Mr Geraint Evans

Llinynnau: Mrs Jacky Hassan | Ms Cathryn Murray | Miss Holly Cook

Piano: Mrs Rachel Gregory

Telyn:  Ms Kay Davies

Chwythbrennau:  Miss Ali Greeley | Mrs Victoria Harwood

Pres: Mr Aidan Hassan | Mr Harvey Hassan

Offer Taro/Roc: Mr Mark Wenden

Llais: Ms Elinor Powell |Ms  Menna Rhys ( odd Griffiths )

Manylion Cysylltu

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music