South Westerlies Cerddorfa Genedlaethol

Ar yr 21ain o Hydref, aeth fy mrawd, Steffan, a minnau i Fryste i chwarae fel rhan o'r South Westerlies Cerddorfa Genedlaethol. Buom yn ymarfer bob mis ers mis Ionawr, gan baratoi ar gyfer y cyngerdd.

Mae Steffan yn chwarae'r fiola ac rwy'n chwarae'r ffidil. Cawsom y cyfle i chwarae darnau megis 'En bateau' gan Debussy. Rydw i wedi bod yn mynd i gerddorfa Westerlies De ers fy mod yn flwyddyn 4, ac yn anffodus eleni oedd fy mlwyddyn olaf. Roedd y ddau ohonom wedi mwynhau'r cyfle i chwarae yn y gerddorfa hon gyda phobl ifanc o Gymru ac ar draws De Orllewin Lloegr.

Ar 27ain Hydref cymerais ran yng Nghystadleuaeth Cerddor Ifanc Dyfed. Cynhelir y gystadleuaeth ar ffurf dosbarth meistr. Fe wnes i chwarae 'Scherzo' Brahms o'i Fat-F-A-E. Roedd y profiad yn bleserus iawn a dysgais lawer. Roeddwn i'n ddigon ffodus i gael fy dewis i fynd i rownd derfynol y gystadleuaeth a gynhelir ym mis Ebrill 2019
.

05/12/18

Pwy 'di pwy

Rheolwr: Mr Geraint Evans

Llinynnau: Mrs Jacky Hassan | Ms Cathryn Murray | Miss Holly Cook

Piano: Mrs Rachel Gregory

Telyn:  Ms Kay Davies

Chwythbrennau:  Miss Ali Greeley | Mrs Victoria Harwood

Pres: Mr Aidan Hassan | Mr Harvey Hassan

Offer Taro/Roc: Mr Mark Wenden

Llais: Ms Elinor Powell |Ms  Menna Rhys ( odd Griffiths )

Manylion Cysylltu

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music