NSPCC Cymru

Yn ystod ymweliad gan Countess Wessex, fe wnaeth tri aelod o Gerddorfa Ieuenctid Sir Ceredigion raglen o gerddoriaeth ysgafn i ddiddanu cynrychiolwyr a Ei Uchelder Brenhinol yn ystod cinio.

Roedd y Countess yn mynychu cynhadledd NSPCC Cymru.

Dalia Elabbadi, Sophie Neal a Sarah Zhou gyda Countess of Wessex ac the Lord Lieutenant of Dyfed, Sara Edwards

16/11/18

Pwy 'di pwy

Rheolwr: Mr Geraint Evans

Llinynnau: Mrs Jacky Hassan | Ms Cathryn Murray | Miss Holly Cook

Piano: Mrs Rachel Gregory

Telyn:  Ms Kay Davies

Chwythbrennau:  Miss Ali Greeley | Mrs Victoria Harwood

Pres: Mr Aidan Hassan | Mr Harvey Hassan

Offer Taro/Roc: Mr Mark Wenden

Llais: Ms Elinor Powell |Ms  Menna Rhys ( odd Griffiths )

Manylion Cysylltu

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music