Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

“Diolch i hyfforddiant staff gweithgar y Gwasanaeth Cerdd, rydw i a fy chwaer Mererid yn aelodau o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru

Ar ein cwrs cerddorfa ddiweddaraf, paraton 5ed symffoni Mahler yn ogystal â ‘Chichester Psalms’ Bernstein, mewn cydweithrediad a Chôr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru ac o dan arweiniad profiadol Carlo Rizzi. Roedd yn anhygoel gallu gweithio gydag arweinydd mor dalentog ac ysbrydoledig wrth ddod a’r gerddoriaeth yn fyw. Rydym hefyd wedi cael y cyfle i berfformio ym mherfformiad gyntaf ‘Sorrows of the Somme’ gan Brian Hughes, fel rhan o atgofiadau’r Rhyfel Byd Gyntaf.

Mae wedi bod yn fraint i fod yn aelod o CGIC; braint y byddem ddim wedi medru’i gael heb gymorth Gwasanaeth Cerdd Ceredigion a’r cyfleoedd niferus mae wedi rhoi i mi. Bydd y pethau rwyf wedi’u dysgu a’r profiadau rwyf wedi’u hennill yn aros gyda mi am flynyddoedd i ddod.”

07/10/18

Pwy 'di pwy

Rheolwr: Mr Geraint Evans

Llinynnau: Mrs Jacky Hassan | Ms Cathryn Murray | Miss Holly Cook

Piano: Mrs Rachel Gregory

Telyn:  Ms Kay Davies

Chwythbrennau:  Miss Ali Greeley | Mrs Victoria Harwood

Pres: Mr Aidan Hassan | Mr Harvey Hassan

Offer Taro/Roc: Mr Mark Wenden

Llais: Ms Elinor Powell |Ms  Menna Rhys ( odd Griffiths )

Manylion Cysylltu

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music