Cerddor Ifanc 2019

Cynhaliodd Clwb Cylchdro Aberystwyth ei gystadleuaeth Cerddor Ifanc flynyddol yng Ngwesty'r Marine Aberystwyth ar nos Fawrth 26ain Tachwedd 2019.

Llongyfarchiadau i'r holl gerddorion ifanc a berfformiodd, roedd y safon yn uchel iawn.

Roedd yna adran leisiol a Chrissie Narain oedd yr enillydd. Yn yr adran offerynnol Gronw Downes oedd yr enillydd. Pob lwc i'r ddau a fydd nawr yn mynd ymlaen i gynrychioli clwb Aberystwyth yn y rownd derfynol ranbarthol sydd i'w chynnal yn y flwyddyn newydd yn Llandeilo

29/11/19

Pwy 'di pwy

Rheolwr: Mr Geraint Evans

Llinynnau: Mrs Jacky Hassan | Ms Cathryn Murray | Miss Holly Cook

Piano: Mrs Rachel Gregory

Telyn:  Ms Kay Davies

Chwythbrennau:  Miss Ali Greeley | Mrs Victoria Harwood

Pres: Mr Aidan Hassan | Mr Harvey Hassan

Offer Taro/Roc: Mr Mark Wenden

Llais: Ms Elinor Powell |Ms  Menna Rhys ( odd Griffiths )

Manylion Cysylltu

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music