Sain

CD - Cyngerdd yn Neuadd Fawr Aberystwyth yn Gynnwys:

Cerddorfa Ceredigion Orchestra
Côr Bechgyn Ceredigion Boys’ Choir
Côr Ieuenctid Ceredigion Youth Choir

17eg Rhagfyr 2012 - Recordiad CD - £7.50 (FFURFLEN ARCHEBU)

Gall samplau o ein cerddoriaeth gael eu gwrando trwy SoundCould

Cysylltwch â ni os ydych yn dymuno prynu CDs llawn.

Pwy 'di pwy

Rheolwr: Mr Geraint Evans

Llinynnau: Mrs Helen Williams | Mrs Jacky Hassan | Mrs Kathy Owen | Mrs Pauline Jones | Mrs Rachel Gregory

Telyn: Mrs Buddug Stephens | Mrs Eleri Turner | Ms Kay Davies

Chwythbrennau: Mr Chris Lockley | Mr Harry Jepson | Miss Litona Harries | Mr Roger Briant | Mrs Sally Jones | Mrs Victoria Harwood

Pres: Mr Alan Phillips | Mr Aidan Hassan | Mr Geraint Evans

Offer Taro/Roc: Mr Mark Wenden

Llais: Ms Elinor Powell | Mr Islwyn Evans | Menna Griffiths

Gitâr: Mr David Parker

Manylion Cysylltu

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music