Oriel

Pwy 'di pwy

Rheolwr: Mr Geraint Evans

Llinynnau: Mrs Helen Williams | Mrs Jacky Hassan | Ms Cathryn Murray | Mrs Pauline Jones | Mrs Rachel Gregory

Telyn: Mrs Buddug Stephens | Ms Kay Davies

Chwythbrennau: Mr Chris Lockley | Miss Litona Harries | Mr Roger Briant | Mrs Sally Wilkins | Mrs Victoria Harwood

Pres: Mr Aidan Hassan

Offer Taro/Roc: Mr Mark Wenden

Llais: Ms Elinor Powell | Menna Griffiths

Manylion Cysylltu

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music