BBC Proms

Eleni roeddwn i'n rhan o adran ffliwt Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Prydain (NYO). Yn dilyn dwy rownd o glyweliadau cystadleuol, cynigwyd lle i mi yn NYO 2018. Ar ôl ystyried yn ofalus, am tua hanner eiliad, derbyniais fy lle. Nododd hyn ddechrau blwyddyn brysur o gyfleoedd cerddorol cyffrous.

Mae yna 3 cwrs preswyl y flwyddyn a nifer o ddigwyddiadau a chyngherddau byrrach eraill. Ar y cwrs gaeaf, fe wnaethom ni gynnal Syr Mark Elder, arweinydd cerddorfa Hallé ym Manceinion. Fe wnaethon ni berfformio fersiwn lled-lwyfan o Gastell Bluebeard Bartok mewn lleoliadau fel Bridgewater Hall ym Manceinion a'r Barbican yn Llundain. Ar y cwrs gwanwyn, chwaraeodd y gerddorfa gerddoriaeth o Star Symphonic Star Star a Bernstein's West Side Story i ddathlu ei ganmlwyddiant, a gynhaliwyd gan arweinydd Caribî Kwamé Ryan. Yn olaf, cynhaliwyd y cwrs haf gan yr arweinydd byd-enwog George Benjamin. Fe wnaethon ni berfformio Concerto Piano La Mer a Ravel Debussy ar gyfer y llaw chwith gyda'r unawdydd Tamara Stefanovich, ymysg darnau eraill. Uchafbwynt fy mlwyddyn yn NYO oedd yn chwarae yn Proms y BBC yn y Royal Albert Hall, roedd yn anhygoel i chwarae mewn lleoliad mor fawreddog gyda cherddorfa anhygoel o'r fath.

Cefais i gwrdd â cherddorion ifanc eraill o bob cwr o'r wlad, ac rwyf wedi gwneud ffrindiau am fywyd. Hoffwn ddiolch i'r gwasanaeth cerddoriaeth am yr holl gefnogaeth a chyfleoedd yr wyf wedi elwa arno trwy'r ysgol gynradd ac uwchradd.

Sophie Neal

10/14/2018

Who's Who

Manager: Mr Geraint Evans

Strings: Mrs Helen Williams | Mrs Jacky Hassan | Ms Cathryn Murray | Mrs Pauline Jones | Mrs Rachel Gregory

Harp: Mrs Buddug Stephens | Ms Kay Davies

Woodwind: Mr Chris Lockley | Miss Litona Harries | Mr Roger Briant | Mrs Sally Wilkins | Mrs Victoria Harwood

Brass: | Mr Aidan Hassan

Percussion/Rock: Mr Mark Wenden

Vocal: Ms Elinor Powell | Menna Griffiths

Contact Details

Ceredigion Music Service
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music