Gwasanaeth Cerdd Ceredigion

Yng Ngheredigion mae ein bywydau yn cael eu cyfoethogi gan gerddoriaeth. Gall cymryd rhan mewn cerddoriaeth a gweithgareddau diwylliannol eraill yn cael effaith sylweddol ar ddatblygiad pobl ifanc. Yn ogystal â bod yn werthfawr ac yn bleserus ynddo'i hun, cymryd rhan mewn ensembles cerddorol rhoi'r cyfle i bobl ifanc y cyfle i ddatblygu sgiliau bywyd pwysig megis hunan ddisgyblaeth, hyder, cyfathrebu effeithiol a'r gallu i weithio mewn tîm.

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion yn rhoi cyfle i gerddorion ifanc i gymryd rhan mewn:

  • Ensembles Wythnosol
  • Corau
  • Perfformiad
  • Cyflawni cymwysterau cerddorol
  • Cyrsiau preswyl

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion yn anelu at helpu plant a phobl ifanc Ceredigion i ganfod eu talent.

Gwŷl Offerynnol Yr Urdd i Ysgolion Ceredigion

Dydd Gwener 2 Mawrth 10.00yb – 8.00yh Hen Goleg, Heol y Brenyn ,Aberystwyth

Perfformiad Nesaf

19 Mawrth, 2018

Band Pres a Cherddorfa Gynradd De Ceredigion, Llinynnau a Band Chwyth Canolradd Ceredigion a Band Pres Ieuenctid Ceredigion

@Ysgol Bro Pedr ( Campws Uwchradd),Llanbed
7yh


20 Mawrth 2018

Band Chwyth Cynradd, Cerddorfeydd Llinynnau Iau a Dechreuwyr Gogledd Ceredigion a Chôr Ieuenctid Canolradd Ceredigion

@Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth
7yh

Newyddion Diwetharaf

Pwy 'di pwy

Rheolwr: Mr Geraint Evans

Llinynnau: Mrs Helen Williams | Mrs Jacky Hassan | Mrs Kathy Owen | Mrs Pauline Jones | Mrs Rachel Gregory

Telyn: Mrs Buddug Stephens | Mrs Eleri Turner | Ms Kay Davies

Chwythbrennau: Mr Chris Lockley | Mr Harry Jepson | Miss Litona Harries | Mr Roger Briant | Mrs Sally Jones | Mrs Victoria Harwood

Pres: Mr Alan Phillips | Mr Aidan Hassan | Mr Geraint Evans

Offer Taro/Roc: Mr Mark Wenden

Llais: Ms Elinor Powell | Mr Islwyn Evans | Menna Griffiths

Gitâr: Mr David Parker

Manylion Cysylltu

Gwasanaeth Cerdd Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
SY23 3UE

(01970) 633 614
gwasanaeth.cerdd@ceredigion.gov.uk

facebook.com/Ceredigion.Music